Danh sách SV tốt nghiệp đợt 4 năm 2017 và đợt 1,2,3 năm 2018 (Phục vụ Lễ tốt nghiệp năm 2018)

Các khoa tải danh sách SV tốt nghiệp theo link dưới đây:

Tải về

  • Các khoa/ngành vui lòng liên hệ với anh Thanh (Phòng Đào tạo – HB109) để kiểm tra, đối chiếu danh sách sinh viên được khen thưởng trong Lễ tốt nghiệp năm 2018.
%d bloggers like this: