Đăng kí môn học

SỔ TAY ĐĂNG KÍ MÔN HỌC - HK2 (Năm học 2018 - 2019)

1) Các vấn đề chung liên quan đến đăng kí môn học học kì 2. –> TẢI VỀ 

2) Thời khóa biểu các môn chung. –> TẢI VỀ 

3) Thời khóa biểu các môn chuyên ngành: 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
STT Mã Ngành Tải về thời khóa biểu
1 CCN SP Kỹ thuật Công nghiệp
2 CGT Giáo dục Tiểu học
3 CKG SP Kinh tế Gia đình
4 CKN SP Kỹ thuật Nông nghiệp
5 CGM Giáo dục Mầm non
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
STT Mã Ngành Tải về thời khóa biểu
1 DAN Ngôn ngữ Anh
2 DCM Công nghệ Kĩ thuật Môi trường 
3 DCT Công nghệ thông tin (Cập nhật lúc 15g ngày 2/12/2018)
4 DCV Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (Sẽ cập nhật vào 12g ngày 2/12/2018)
5 DDD Kĩ thuật Điện, Điện tử (Sẽ cập nhật vào 12g ngày 2/12/2018)
6 DDE Kỹ thuật điện (Sẽ cập nhật vào 12g ngày 2/12/2018)
7 DDI SP Địa lý
8 DDT Kĩ thuật Điện tử, Truyền thông (Sẽ cập nhật vào 12g ngày 2/12/2018)
9 DDV Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Sẽ cập nhật vào 12g ngày 2/12/2018)
10 DGM Giáo dục Mầm non
11 DGT Giáo dục Tiểu học
12 DHO SP Hóa
13 DKD Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử (Sẽ cập nhật vào 12g ngày 2/12/2018)
14 DKE Kế toán
15 DKM Khoa học môi trường 
16 DKP Kỹ thuật phần mềm (Cập nhật lúc 15g ngày 2/12/2018)
17 DKT Công nghệ KT điện tử, truyền thông (Sẽ cập nhật vào 12g ngày 2/12/2018)
18 DKV  (DTT) Khoa học Thư viện (Thông tin – Thư viện)  
19 DLI SP Vật lí
20 DLU Luật
21 DMI SP Mỹ thuật
22 DNA Thanh nhạc (Sẽ cập nhật vào 12g ngày 2/12/2018)
23 DNH SP Âm nhạc (Sẽ cập nhật vào 12g ngày 2/12/2018)
24 DQG Quản lý Giáo dục
25 DQK Quản trị kinh doanh
26 DQT Quốc tế học
27 DQV Quản trị văn phòng
28 DSA SP Tiếng Anh
29 DSI SP Sinh học
30 DSU SP Lịch sử
31 DTL Tâm lí học
32 DTN Tài chính – Ngân hàng
33 DTO SP Toán
34 DTU Toán ứng dụng
35 DVA SP Ngữ văn (Cập nhật lúc 15g ngày 2/12/2018)
36 DVI Việt Nam học
37 DKQ Kinh doanh quốc tế
38 DGD Giáo dục chính trị