Danh sách sinh viên (theo phòng thi) tham gia kì thi khảo sát đầu vào tiếng Anh không chuyên, đợt 1 năm học 2018 – 2019 (cập nhật 21/11/2018)

Kì thi: Khảo sát đầu vào tiếng Anh không chuyên, đợt 1 năm học 2018 – 2019.
Ngày thi: 24/11/2018
Giờ thi:
Ca thi 1: 12h00        
Ca thi 2: 14h30        
Sinh viên xem thông tin cá nhân, phòng thi, địa điểm thi và giờ thi cụ thể dưới đây. Mọi thắc mắc liên hệ Phòng Đào tạo (HB109) trước ngày thi.

Lưu ý: Sinh viên mang theo Thẻ sinh viên và Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân để xuất trình khi vào phòng thi.

Phòng thi 09, 79 và 92 có sự thay đổi (cập nhật ngày 22/11/2018)

 

%d bloggers like this: