Điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển, thông tin nhập học hệ đại học bằng thứ hai ngành Ngôn Ngữ Anh, hình thức chính quy – Kì thi ngày 13,14/10/2018

 Thí sinh lưu ý: (*) SV bắt đầu học từ ngày 5/11/2018. Thời khóa biểu cụ thể xem tại

" href="http://dt.sgu.edu.vn/vanbang2/tra-cuu-diem-thi-tuyen-sinh-he-dai-hoc-bang-thu-hai-nganh-ngon-ngu-anh-hinh-thuc-chinh-quy-ki-thi-ngay-1314-10-2018">Read more